top of page
8B31534C-80E7-4DB4-B848-1FB1A8F77309.jpe
HOME

O NÁS

Naše pracoviště je moderní, nestátní, zdravotnické zařízení,

které poskytuje léčebnou rehabilitaci pro své klienty již od

roku 1994.

V současné době je jednatelkou společnosti a vedoucím fyzioterapeutem Šárka Smejkalová. Svým odborným vzděláním nabízíme komplexní péči v oblasti funkčních poruch pohybového aparátu, u stavů po operacích, úrazech, postižení centrálního a periferního nervového systému, dětské mozkové

obrny, opoždění psychomotorického vývoje dětí, hybné poruchy

u dětí ve školním věku apod.

Snažíme se o to, abyste po úrazech, operacích a při akutních stavech byli co nejdříve v péči fyzioterapeuta.

Obě pracoviště nabízí terapii laserem a rázovou vlnou, motorické vyšetření novorozenců a kineziologické vyšetření dětí i dospělých se stanovením pohybového problému.

O NÁS
NÁŠ TÝM

POZNEJTE NÁŠ TÝM

Šárka Smejkalová

odborný fyzioterapeut,

jednatel společnosti,

člen výkonného výboru UNIFY ČR

Certifikované kurzy:

 • Certifikovaný fyzioterapeut v aplikaci vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském i dospělém věku

 

Specializace: v oboru léčebná tělesná výchova

Kurzy:

 •  Funkční manuální medicína

 •  Fyzikální terapie

 •  Tejpování

 •  REDCORD S.E.T.

 •  Mobilizace žeber metodou Mojžíšové

Eva Fišerová

odborný fyzioterapeut

Certifikované kurzy:

 • Diagnostika a terapie funkčních poruch hybného systému (manuální terapie)

 • Terapie lymfedému

Specializace: v oboru léčebná tělesná výchova

Kurzy:

 • REDCORD S.E.T.

 • Diagnostika, chirurgie a terapie ruky

 • Tejpování

 • MLS laser therapie a hilterapie

 • Funkční manuální medicína

 • Mobilizace žeber metodou Mojžíšové

 • Léčba idiopatické skoliózy metodou aktivní segmentální centrace

michal čechovský.png

Michal Čechovský, DiS

odborný fyzioterapeut

Kurzy: 

 • Vertebrogenní algický syndromy

 • Řetězení poruch v pohybovém aparátu

 • Kineziotaping

 • Mobilizace páteře, žeber, ošetření pánevního dna dle Mojžíšové

 • Rehabilitace ve sportovní medicíně

 • Spirální stabilizace páteře - SMsystem

 • Mobilizace k kontextu dlouhých svalových řetězců

 • dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře

Alena Floriánová

odborný fyzioterapeut

Certifikované kurzy:

 • Diagnostika a terapie funkčních poruch hybného systému (manuální terapie)

 • PNF - Proprioceptivní neuromuskulární facilitace

Specializace: aplikovaná fyzioterapie

Kurzy:

 • Diagnostika, chirurgie a terapie ruky

 • Rehabilitace ve sportovní medicíně

 • MLS laser therapie a hilterapie

 • Tejpování

NAŠE SLUŽBY

NAŠE SLUŽBY

LÉČEBNÁ REHABILITACE​​

 • Cvičení na podkladě vývojové kineziologie

 • Kineziologické vyšetření

 • Dynamická stabilizace

 • Kinezioterapie na neurofyziologickém podkladě

 • Vojtova reflexní lokomoce

 • Proprioceptivní neuromuskulární facilitace

 • Senzomotorická stimulace na labilních plochách

 • S.E.T. koncept

 • Manuální terapie měkkých tkání

 • Mobilizace kloubů

 • Kondiční cvičení

 • Kineziotaping

NEHRAZENÁ PÉČE ZP

FYZIKÁLNÍ TERAPIE

 • Ultrazvuk

 • Rázová vlna

 • MLS Laser

 • IF proudy

 • TENS

 • DD proudy

 • Elektrostimulace, elektrogymnastika

 • Kombinovaná terapie

 • Magnetoterapie

 • Iontoforéza

 • Galvanizace

 • Lawaterm

 • Přístrojová lymfodrenáž

KONDIČNÍ CVIČENÍ VE ŠLAPANICÍCH

PONDĚLÍ

 

 

ÚTERÝ

 

STŘEDA

ČTVRTEK

17:30 - 18:30    cvičení na míčích

18:30 - 19:30    cvičení na míčích

16:00 - 17:00    koaktivační cvičení

17:15 - 18:15    jóga

15:30 - 16:30    koaktivační cvičení

 

 

17:30 - 18:30    koaktivační cvičení

Cena 1 lekce = 80 Kč

Cena 10 lekcí = 700 Kč

Platnost předplacené permanentky je 5 měsíců od data první lekce.

Cvičení probíhá od září do června.

RÁZOVÁ VLNA

RÁZOVÁ VLNA - RYCHLÁ A ÚČINNÁ ÚLEVA

OD BOLESTI

Neinvazivní řešení léčby u akutních a chronických stavů poruchy pohybového aparátu, zejména bolesti spojené s ostruhou patní, bolestmi Achillovy šlachy, ramenního kloubu, oblasti třísel, podkolenní šlachy, bolestmi loktů a dalších..

Terapie rázovou vlnou rozpouští vápenaté fibroblasty, zvyšuje produkci kolagenu, snižuje svalové napětí, má analgetický efekt, napomáhá regeneraci tkáně.

Aplikace rázovou vlnou se provádí v intervalech nejméně 7 dní od předešlé aplikace. Po terapii není potřeba zvláštní režim.

TERAPIE RÁZOVOU VLNOU: 1 APLIKACE = 500 Kč

KOMBINOVANÁ TERAPIE RÁZOVÁ

VLNA + LASER: 1 APLIKACE = 600 Kč

LASEROVÁ TERAPIE MLS - ROBOTICKÝ, VYSOCE INTENZIVNÍ LASER

Léčba laserem je neinvazivní terapie, účinně stimuluje tkáň a receptory bolesti až do hloubky 10 cm. Představuje velmi jednoduchou a efektivní léčbu bez vedlejších účinků. Může být zacílena na libovolné bolestivé místo na těle. 

Fotomechanický efekt - mechanické vlny stimulují volná nervová vlákna a způsobují okamžitou úlevu od bolesti.

Biostimulační efekt - urychluje hojení a zmenšuje otok, termický efekt - zvyšuje teplotu v léčené oblasti.

Zlepšení vazodilatace - zvýší se průběh krve, tkáň je více okysličena a následně jsou odstraněny odpadní látky.

Léčba po COVID-19 - MLS 8 ® laserová terapie nově prokázala významné terapeutické účinky v rámci ošetření pacientů s intersticiální pneumonií způsobené COVID19.

Nejčastější aplikace: bolesti ramenního kloubu, artróza kyčle, kolene, tenisový loket, syndrom karpálního tunelu, patellární tendinopatie, bolesti zad, bolesti hlavy a paže spojené s problémy krční páteře, bolesti Achillovy šlachy, natržení - přetržení svalu, jizvy a další.

Kombinace rázové vlny a MLS laseru významným způsobem zlepšuje léčbu pacienta s pohybovými poruchami. Ve srovnání s ostatními fyzikálními metodami vykazuje vynikajicí výsledky především v dlouhodobém horizontu a přitom se snižuje počet návštěv i doba strávená v ordinaci fyzioterapeuta.

5 APLIKACÍ LASERU: od 500 Kč

Screenshot 2022-01-09 at 18.52.45-min.png
Laser

VOJTOVA METODA (Reflexní lokomoce)

je nedílnou součástí moderních léčebných postupů v neurologii ortopedii a dětském lékařství

Prof. MUDr. Václav Vojta vytvořil originální diagnostický a terapeutický koncept, který se použivá u celé spektrum diagnóz. Včasnou diagnostikou a terapií je možné odhalit hrozící mozkové postížení ještě v době prvního roku života dítěte. Lze tak předejít řadě potíží s pohybovým aparátem.

Pravidelnost cvičení napomáhá dítěti přivyknout si na zátěž, a to jak psychicky, fyzicky, tak i ve smyslu jeho biorytmů. Terapeutická poloha a stimulace zóny podmiňuje reflexní pohybovou odpověď, která se šíří po celém těle. Následným opakováním stimulace se ukládá správná pohybová odezva v centrálním nervovém systému.

Vojtova metoda je odborný systém, určený výhradně pro fyzioterapeuta. Ten musí pro správnou terapii provést kineziologický rozbor, a na jeho základě indikovat odborný postup terapie. Ten představuje konkrétní výběr terapeutického modelu Vojtovy metody a návrh vlastní terapie, která se pak nacvičuje s rodičem. Instruovaný rodič pak provádí terapii v domácím prostředí a pravidelně navštěvuje fyzioterapeuta, který terapii řídí.

Terapii lze aplikovat od narození až do vysokého věku - kojenců, u malých dětí, školáků a u dospělých.

 

Vojtovu reflexní lokomoci lze využít úřady různých diagnóz:

 • předčasně narozené děti (pro správné formování nezralého centrálního nerovového systému)

 • centrální koordinační poruchy u kojenců

 • asymetrie u kojenců

 • cerebrální parézy (DMO)

 • svalová onemocnění

 • periferní parézy

 • skoliosy

 • pomocná terapie u vrozených vývojových vad kloubů (dysplazie kyčelního kloubu, pes eguinovarus aj.)

 • M. Perthes

 • problémy s dýcháním a polykáním

 • neurologické diagnózy (transverzální léze mišní, roztroušená skleróza, pacient po CMP aj.)

 • funkční poruchy pohybového systému s bolestivými projevy atd.

REHABILITACE DĚTÍ

 • Věnujeme se léčebné rehabilitaci dětí od novorozeneckého věku do dospělosti

 • Děti s vývojovými pohybovými vadami - VDT, skoliósy, kyfózy, DMO, m. Perthes, ortopedické vady dolních i horních končetin

 • Děti po operacích, úrazech

 • Provádíme zhodnocení psychomotorického vývoje dítěte na vyžádání rodiče. Vstupní vyšetření - zhodnocení odchylek od správného ontogenetického vývoje - návrh terapie a instruktáž rodiče - zpráva pro lékaře

      Cena terapie do 30 minut - 500 Kč

      Cena terapie do 60 minut - 1000

Vojtova Metoda

PRACOVNÍ DOBA ŠLAPANICE

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK

7:00 - 12:30    13:00 - 17:00

7:00 - 12:30    13:00 - 15:00

7:00 - 12:30    13:00 - 15:00

7:00 - 12:30    13:00 - 17:00

7:00 - 12:30    13:00 - 15:00

PRACOVNÍ DOBA O PRAZDNINÁCH ŠLAPANICE (1.7. - 31.8)

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK

7:00 - 12:30    13:00 - 16:00

7:00 - 12:30    13:00 - 15:00

7:00 - 12:30    13:00 - 15:00

7:00 - 12:30    13:00 - 16:00

7:00 - 12:30    13:00 - 15:00

PRACOVNÍ DOBA KŘENOVICE

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK

6:00 - 13:00   

6:00 - 13:00    

6:00 - 12:00    12:30 - 15:30

6:00 - 12:00    12:30 - 15:00

6:00 - 12:00    12:30 - 15:00

Rehabilitace novorozenců      12:00 - 18:00

(PÁTEK)

prac. doba

KDE NÁS NAJDETE?

REHABILITACE - BURIANOVÁ, s.r.o.

Zdravotní středisko Šlapanice

Karla Čapka 1656/13

66451 Šlapanice

IČ: 29372313

Telefon: 544 228 348

Email: rehabjb@volny.cz

REHABILITACE - BURIANOVÁ, s.r.o.

Zdravotní středisko Křenovice

Školní 535

68352 Křenovice

IČ: 29372313

Telefon: 734 700 210

Email: rehabjb@volny.cz

Smluvní zdravotní pojišťovny:

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna

211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

201 Vojenská zdravotní pojišťovna

213 Revirní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

207 Oborová zdravotní pojišťovna

205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

NAJDĚTE NÁS

BEZ PROBLÉMU

MÁTE DOTAZ?

NAPIŠTE NÁM!

Děkujeme za zprávu. Ozveme se Vám brzy!

KONTAKT
bottom of page