8B31534C-80E7-4DB4-B848-1FB1A8F77309.jpe
 

O NÁS

Naše pracoviště je moderní, nestátní, zdravotnické zařízení,

které poskytuje léčebnou rehabilitaci pro své klienty již od

roku 1994.

Do roku 2017 pracovali fyzioterapeuti pod vedením paní Jiřiny Burianové. V současné době je jednatelkou společnosti

a vedoucím fyzioterapeutem Šárka Smejkalová. Svým odborným vzděláním nabízíme komplexní péči v oblasti funkčních poruch pohybového aparátu, u stavů po operacích, úrazech, postižení centrálního a periferního nervového systému, dětské mozkové

obrny, opoždění psychomotorického vývoje dětí, hybné poruchy

u dětí ve školním věku apod.

Snažíme se o to, abyste po úrazech, operacích a při akutních stavech byli co nejdříve v péči fyzioterapeuta, proto nemáme "klasický" objednávací systém.

 

 

POZNEJTE NÁŠ TÝM

Šárka Smejkalová

odborný fyzioterapeut,

jednatel společnosti,

člen výkonného výboru UNIFY ČR

Certifikované kurzy:

 • Certifikovaný fyzioterapeut v aplikaci vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském i dospělém věku

 

Specializace: v oboru léčebná tělesná výchova

Kurzy:

 •  Funkční manuální medicína

 •  Fyzikální terapie

 •  Tejpování

 •  REDCORD S.E.T.

 •  Mobilizace žeber metodou Mojžíšové

Eva Fišerová

odborný fyzioterapeut

Certifikované kurzy:

 • Diagnostika a terapie funkčních poruch hybného systému (manuální terapie)

 • Terapie lymfedému

Specializace: v oboru léčebná tělesná výchova

Kurzy:

 • REDCORD S.E.T.

 • Diagnostika, chirurgie a terapie ruky

 • Tejpování

 • MLS laser therapie a hilterapie

 • Funkční manuální medicína

 • Mobilizace žeber metodou Mojžíšové

 • Léčba idiopatické skoliózy metodou aktivní segmentální centrace

michal čechovský.png

Michal Čechovský, DiS

odborný fyzioterapeut

Kurzy: 

 • Vertebrogenní algický syndromy

 • Řetězení poruch v pohybovém aparátu

 • Kineziotaping

 • Mobilizace páteře, žeber, ošetření pánevního dna dle Mojžíšové

 • Rehabilitace ve sportovní medicíně

 • Spirální stabilizace páteře - SMsystem

 • Mobilizace k kontextu dlouhých svalových řetězců

 • dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře

Alena Floriánová

odborný fyzioterapeut

Certifikované kurzy:

 • Diagnostika a terapie funkčních poruch hybného systému (manuální terapie)

 • PNF - Proprioceptivní neuromuskulární facilitace

Specializace: aplikovaná fyzioterapie

Kurzy:

 • Diagnostika, chirurgie a terapie ruky

 • Rehabilitace ve sportovní medicíně

 • MLS laser therapie a hilterapie

 • Tejpování

 

NAŠE SLUŽBY

LÉČEBNÁ REHABILITACE​​

 • Cvičení na podkladě vývojové kineziologie

 • Kineziologické vyšetření

 • Dynamická stabilizace

 • Kinezioterapie na neurofyziologickém podkladě

 • Vojtova reflexní lokomoce

 • Proprioceptivní neuromuskulární facilitace

 • Senzomotorická stimulace na labilních plochách

 • S.E.T. koncept

 • Manuální terapie měkkých tkání

 • Mobilizace kloubů

 • Kondiční cvičení

 • Kineziotaping

NEHRAZENÁ PÉČE ZP

FYZIKÁLNÍ TERAPIE

 • Ultrazvuk

 • Rázová vlna

 • MLS Laser

 • IF proudy

 • TENS

 • DD proudy

 • Elektrostimulace, elektrogymnastika

 • Kombinovaná terapie 

 • Magnetoterapie

 • Iontoforéza

 • Galvanizace

 • Lawaterm

 • Přístrojová lymfodrenáž

KONDIČNÍ CVIČENÍ

PONDĚLÍ

 

 

ÚTERÝ

 

STŘEDA

ČTVRTEK

17:30 - 18:30    cvičení na míčích

18:30 - 19:30    cvičení na míčích

16:00 - 17:00    koaktivační cvičení

17:15 - 18:15    jóga

15:30 - 16:30    koaktivační cvičení

 

 

17:30 - 18:30    koaktivační cvičení

Cena 1 lekce = 80 Kč

Cena 10 lekcí = 700 Kč

Platnost předplacené permanentky je 5 měsíců od data první lekce.

Cvičení probíhá od září do června.

 

RÁZOVÁ VLNA - RYCHLÁ A ÚČINNÁ ÚLEVA

OD BOLESTI

Neinvazivní řešení léčby u akutních a chronických stavů poruchy pohybového aparátu, zejména bolesti spojené s ostruhou patní, bolestmi Achillovy šlachy, ramenního kloubu, oblasti třísel, podkolenní šlachy, bolestmi loktů a dalších..

Terapie rázovou vlnou rozpouští vápenaté fibroblasty, zvyšuje produkci kolagenu, snižuje svalové napětí, má analgetický efekt, napomáhá regeneraci tkáně.

Aplikace rázovou vlnou se provádí v intervalech nejméně 7 dní od předešlé aplikace. Po terapii není potřeba zvláštní režim.

TERAPIE RÁZOVOU VLNOU: 1 APLIKACE = 500 Kč

KOMBINOVANÁ TERAPIE RÁZOVÁ

VLNA + LASER: 1 APLIKACE = 600 Kč

LASEROVÁ TERAPIE MLS - ROBOTICKÝ, VYSOCE INTENZIVNÍ LASER

Léčba laserem je neinvazivní terapie, účinně stimuluje tkáň a receptory bolesti až do hloubky 10 cm. Představuje velmi jednoduchou a efektivní léčbu bez vedlejších účinků. Může být zacílena na libovolné bolestivé místo na těle. 

Fotomechanický efekt - mechanické vlny stimulují volná nervová vlákna a způsobují okamžitou úlevu od bolesti.

Biostimulační efekt - urychluje hojení a zmenšuje otok, termický efekt - zvyšuje teplotu v léčené oblasti.

Zlepšení vazodilatace - zvýší se průběh krve, tkáň je více okysličena a následně jsou odstraněny odpadní látky.

Léčba po COVID-19 - MLS 8 ® laserová terapie nově prokázala významné terapeutické účinky v rámci ošetření pacientů s intersticiální pneumonií způsobené COVID19.

Nejčastější aplikace: bolesti ramenního kloubu, artróza kyčle, kolene, tenisový loket, syndrom karpálního tunelu, patellární tendinopatie, bolesti zad, bolesti hlavy a paže spojené s problémy krční páteře, bolesti Achillovy šlachy, natržení - přetržení svalu, jizvy a další.

Kombinace rázové vlny a MLS laseru významným způsobem zlepšuje léčbu pacienta s pohybovými poruchami. Ve srovnání s ostatními fyzikálními metodami vykazuje vynikajicí výsledky především v dlouhodobém horizontu a přitom se snižuje počet návštěv i doba strávená v ordinaci fyzioterapeuta.

5 APLIKACÍ LASERU: od 500 Kč

Screenshot 2022-01-09 at 18.52.45-min.png
 
 

VOJTOVA METODA (Reflexní lokomoce)

je nedílnou součástí moderních léčebných postupů v neurologii ortopedii a dětském lékařství

Prof. MUDr. Václav Vojta vytvořil originální diagnostický a terapeutický koncept, který se použivá u celé spektrum diagnóz. Včasnou diagnostikou a terapií je možné odhalit hrozící mozkové postížení ještě v době prvního roku života dítěte. Lze tak předejít řadě potíží s pohybovým aparátem.

Pravidelnost cvičení napomáhá dítěti přivyknout si na zátěž, a to jak psychicky, fyzicky, tak i ve smyslu jeho biorytmů. Terapeutická poloha a stimulace zóny podmiňuje reflexní pohybovou odpověď, která se šíří po celém těle. Následným opakováním stimulace se ukládá správná pohybová odezva v centrálním nervovém systému.

Vojtova metoda je odborný systém, určený výhradně pro fyzioterapeuta. Ten musí pro správnou terapii provést kineziologický rozbor, a na jeho základě indikovat odborný postup terapie. Ten představuje konkrétní výběr terapeutického modelu Vojtovy metody a návrh vlastní terapie, která se pak nacvičuje s rodičem. Instruovaný rodič pak provádí terapii v domácím prostředí a pravidelně navštěvuje fyzioterapeuta, který terapii řídí.

Terapii lze aplikovat od narození až do vysokého věku - kojenců, u malých dětí, školáků a u dospělých.

 

Vojtovu reflexní lokomoci lze využít úřady různých diagnóz:

 • předčasně narozené děti (pro správné formování nezralého centrálního nerovového systému)

 • centrální koordinační poruchy u kojenců

 • asymetrie u kojenců

 • cerebrální parézy (DMO)

 • svalová onemocnění

 • periferní parézy 

 • skoliosy

 • pomocná terapie u vrozených vývojových vad kloubů (dysplazie kyčelního kloubu, pes eguinovarus aj.)

 • M. Perthes

 • problémy s dýcháním a polykáním

 • neurologické diagnózy (transverzální léze mišní, roztroušená skleróza, pacient po CMP aj.)

 • funkční poruchy pohybového systému s bolestivými projevy atd.

REHABILITACE DĚTÍ

 • Věnujeme se léčebné rehabilitaci dětí od novorozeneckého věku do dospělosti

 • Děti s vývojovými pohybovými vadami - VDT, skoliósy, kyfózy, DMO, m. Perthes, ortopedické vady dolních i horních končetin 

 • Děti po operacích, úrazech

 • Provádíme zhodnocení psychomotorického vývoje dítěte na vyžádání rodiče. Vstupní vyšetření - zhodnocení odchylek od správného ontogenetického vývoje - návrh terapie a instruktáž rodiče - zpráva pro lékaře

      Cena terapie do 30 minut - 500 Kč

      Cena terapie do 60 minut - 1000

 

PRACOVNÍ DOBA

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK

7:00 - 12:30    13:00 - 17:00

7:00 - 12:30    13:00 - 15:00

7:00 - 12:30    13:00 - 15:00

7:00 - 12:30    13:00 - 17:00

7:00 - 12:30    13:00 - 15:00

PRACOVNÍ DOBA O PRAZDNINÁCH (1.7. - 31.8)

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK

7:00 - 12:30    13:00 - 16:00

7:00 - 12:30    13:00 - 15:00

7:00 - 12:30    13:00 - 15:00

7:00 - 12:30    13:00 - 16:00

7:00 - 12:30    13:00 - 15:00

VOJTOVA REFLEXNÍ TERAPIE (DĚTI)

ÚTERÝ

ČTVRTEK

7:00 - 12:00                       

7:00 - 12:00    13:00 - 17:00

 

KDE NÁS NAJDETE?

REHABILITACE - BURIANOVÁ, s.r.o.

Zdravotní středisko

Karla Čapka 1656/13

66451 Šlapanice

IČ: 29372313

Telefon: 544 228 348

Email: rehabjb@volny.cz

NAJDĚTE NÁS

BEZ PROBLÉMU

MÁTE DOTAZ?

NAPIŠTE NÁM!

Děkujeme za zprávu. Ozveme se Vám brzy!

Smluvní zdravotní pojišťovny:

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna

211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

201 Vojenská zdravotní pojišťovna

213 Revirní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

207 Oborová zdravotní pojišťovna

205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna